Showing 1–12 of 35 results

Ghế nhân viên

Ghế công nhân

Ghế văn phòng GX01A

Liên hệ

Ghế văn phòng

Ghế văn phòng GX02A

Liên hệ

Ghế văn phòng

Ghế văn phòng GX03

Liên hệ

Ghế văn phòng

Ghế văn phòng GX04

Liên hệ

Ghế văn phòng

Ghế văn phòng GX05

Liên hệ

Ghế văn phòng

Ghế văn phòng GX06-M

Liên hệ

Ghế lãnh đạo

Ghế xoay GX09.1-N (S3)

1,310,000 

Ghế lãnh đạo

Ghế xoay GX09.1B-N(S3)

1,230,000 

Ghế lãnh đạo

Ghế xoay GX16-N

1,550,000 

Ghế lãnh đạo

Ghế xoay GX17B-N

1,550,000 

Ghế lãnh đạo

Ghế xoay GX19A-HK

2,620,000 

Ghế lãnh đạo

Ghế xoay GX19AD-HK

2,670,000