Bàn nhân viên 1902B12

Liên hệ

Bàn nhân viên 1.2m,1.4m,1.6m kiểu chân 1902, chân sắt gấp tấm liên kết với thanh giằng hộp 25×50 bằng khớp nhôm.