Bàn trưởng phòng BLT14-CG

Liên hệ

Bàn gỗ MFC góc trái 1.4m, 1.6m, 1.8m, chân gỗ có mặt và chân bàn liên kết với nhau bằng các gối đỡ KT: 1400x1200x740 mm