Bàn văn phòng BS14HK1-M

Liên hệ

Bàn sắt 1 hộc liền, mặt bàn MFC (không khay), chân và yếm hộc bằng sắt KT: 1400x700x740/760 mm