Tủ tài liệu văn phòng TG01-M

Liên hệ

Tủ gỗ MFC 3 khoang, khoanh kính trên 2 đợt không khóa, khoang dưới cánh gỗ1 đợt, khoang phụ 3 đợt. KT: 1200x400x1830 mm