Tủ tài liệu văn phòng TSG04-C3

Liên hệ

Cụm tủ cánh gỗ MFC. Khung, đợt bằng sắt sơn tĩnh điện mầu trắng. Gồm 2 tủ TSG04K-3 và 1 tủ TSG04K-2 ghép lại KT: 3200x400x1950 mm