Tủ tài liệu văn phòng TG04-1

Liên hệ

Tủ gỗ MFC, khoang trên không cánh 2 đợt, khoang dưới có cánh 1 đợt. KT: 800x400x1950 mm