Tủ tài liệu văn phòng TSG03 -2

Liên hệ

Tủ cánh gỗ MFC. Khung, đợt bằng sắt sơn tĩnh điện mầu trắng. Có 2 đợt KT: 800x400x1200 mm