Tủ gỗ TSG02-2

Liên hệ

Tủ cánh gỗ MFC. Khung, đợt bằng sắt sơn tĩnh điện mầu trắng. Có 1 đợt KT: 800x400x800 mm